Terug naar kennis overzicht

Alles over werkkapitaal

Solvabiliteit

In deze blog

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld om salarissen over te kunnen maken, voorraden aan te vullen of leveranciers te kunnen betalen. Kort gezegd is het werkkapitaal het verschil tussen geld dat je nog op korte termijntegoed hebt minus dat wat je nog moet betalen zoals leningen en voorzieningen.

Werkkapitaal berekenen

Weten hoe het staat met je werkkapitaal is dus belangrijk. Het is namelijk de brandstof van je bedrijf. Zo kun jij (door) blijven groeien en je ambities waarmaken. Maar hoe reken je uit hoe het staat met je werkkapitaal? Dat is vrij eenvoudig: je telt je liquide middelen, openstaande debiteuren en voorraad (daar ga je immers nog aan verdienen) bij elkaar op. Daar trek je vervolgens de nog te betalen crediteuren en (eventuele) kortlopende schulden vanaf. Onder de streep houd je je werkkapitaal over.

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Je werkkapitaal zegt veel over hoe het met je bedrijf gaat. Als je als ondernemer voldoende werkkapitaal hebt, kun je namelijk snel (door)schakelen. Heb je een negatief werkkapitaal? Dan is het verstandig om te kijken of je hier iets aan moet doen.

Werkkapitaal: verschillen per sector

Dus als mijn werkkapitaal positief is, dan staat mijn bedrijf er goed voor? Ja en nee. Het hangt namelijk ook af van de sector waarin je actief bent.

Het werkkapitaal van een uitzendbureau ziet er namelijk heel anders uit dan dat van een supermarkt. Zo betaalt een uitzendbureau haar gedetacheerde medewerkers per week uit, terwijl het zelf maar aan het einde van de maand betaald krijgt van haar opdrachtgevers. Hierdoor kan het werkkapitaal onder druk komen te staan. Dat betekent echter niet dat de zaken slecht gaan.

Wel is het in dit geval belangrijk om vooruit te plannen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om werkkapitaal te financieren.

De andere kant op werkt het ook. Stel: je hebt nog evenveel openstaande debiteuren als crediteuren, maar je voorraden zijn enorm. Dan is er sprake van een positief werkkapitaal. Voorraden tellen immers ook mee. Je kunt jezelf de vraag stellen of het in dit voorbeeld goed gaat met zo’n bedrijf. Misschien is er (te) weinig verkocht…

Hoe kun je je werkkapitaal verbeteren?

Als je meer werkkapitaal hebt, kun je makkelijker ondernemen. Als je jouw werkkapitaal wil verbeteren, kun je als ondernemer een aantal stappen zetten:

Om te beginnen kun je goed kijken naar je betaaltermijn, wellicht zorgt een korte

Je kunt je kritisch kijken naar je voorraden. Een grote voorraad die te lang blijft liggen, heeft nadelige gevolgen voor je onderneming. Aan de andere kant: een te beperkte voorraad brengt het risico met zich mee dat je ‘nee’ moet verkopen. En dat wil je ook niet.

Je kan ook proberen om andere inkoop- en verkoopvoorwaarden te bedingen. Immers, als jij snel(ler) betaald krijgt, heeft dat een positief effect op je werkkapitaal.

Heb je kritisch gekeken naar je voorraad, debiteuren en crediteurenwaarden? En merk je dat je nog steeds moeite hebt om je werkkapitaal positief te houden? Denk dan eens aan het financieren van (een deel van) je werkkapitaal.

Werkkapitaal financieren

Het kan gebeuren dat je als ondernemer wat krap zit in je werkkapitaal. Zeker op bepaalde ‘piekmomenten’. Denk aan het moment dat je de omzetbelasting moet betalen, het vakantiegeld van je personeel over moet maken of het moment dat je een nieuwe collectie moet inkopen.

Gelukkig is er een oplossing. Je verkoopt een aantal facturen aan Voldaan. Dat levert direct financiële armslag op. Wel zo prettig. Kun jij je blijven richten op de (groei)plannen van je bedrijf.

Contact

Vragen over onze service?

Wij helpen je graag verder.

Contact

Menu

Klant worden Inloggen