Privacy Statement Voldaan

Geldend per 1 januari 2019.

Download in pdf.

Het privacy- & cookiereglement van Voldaan Factoring B.V. (overname van debiteurenportefeuilles), is van toepassing op de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van bezoekers van de website en ontvangers van mailingen van Voldaan Factoring B.V. Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacy- & cookiereglement informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Doeleinden

Via de website van Voldaan Factoring B.V. en onze online mailingen worden persoonsgegevens verzameld. Het gaat om persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door informatie op te vragen, of indien u solliciteert naar een functie bij ons. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze dienstverlening of activiteiten.

Waarom

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

 • de vaststelling en verificatie van de identiteit van de betrokkene;
 • de dienstverlening door Voldaan en de uitvoering van overeenkomsten met cliënten;
 • kennisdeling, het afleggen van verantwoording over en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en werkzaamheden van Voldaan;
 • het verrichten van haar eigen bedrijfsvoering, bestaande onder andere uit beleidsontwikkeling en doelmatig management;
 • het u kunnen contacteren en informeren indien u onder andere via onze website hierom heeft verzocht, dan wel u te informeren over relevante diensten;
 • het voldoen aan de op Voldaan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Welke

Zo verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • Personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, paspoort- of ID-kaartnummer, BSN-nummer, functie, kopie identificatiebewijs, Face ID/Touch ID, bankrekeningnummer, inkomensgegevens, alsook deze gegevens of een deel daarvan van derden;
 • gegevens in verband met het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • overige (bijzondere) persoonsgegevens die wij op grond van een wettelijke plicht in het kader van onze dienstverlening dienen te verwerken.

 

Voldaan verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • de verwerking geschiedt op basis van toestemming van de betrokkene die te allen tijde het recht heeft om de toestemming in te trekken, welke intrekking de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking intact laat;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door Voldaan aan de betrokkene;
 • de verwerking is noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan Voldaan is onderworpen bij de uitvoering van overeenkomsten dan wel haar dienstverlening.

Delen van informatie

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist. Door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER.

Veiligheid / vertrouwelijkheid

Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen.

Doeleinden:

 • verbetering van onze website;
 • marketingdoeleinden;
 • social media sharing.

 

De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 • functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie;
 • geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website, zoals Google analytics, Google Optimize, Hotjar

 

De volgende tracking cookies kunnen via de website met uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 • Google AdWords;
 • DoubleClick;
 • Facebook;
 • SalesFeed.

Dit Cookiereglement is niet van toepassing op de websites van derde partijen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Gebruik van deze websites is derhalve op eigen risico en voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar hun respectievelijke privacyreglementen.

Wijzigingen van privacy & cookies

Wij kunnen ons privacy- & cookiereglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:

 • inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • intrekking van uw toestemming;
 • maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens;
 • het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf.

Wij verzoeken u om ter uitvoering van voornoemde rechten, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement,
contact met ons op te nemen via e-mailadres info@factuurvoldaan.nl of via telefoonnummer 085-4017964.

Download in pdf.

Kan ik je helpen?

Zit je nog met vragen over onze algemene voorwaarden? Stel ze gerust; ik help je graag verder.

Ik wil graag teruggebeld worden.

Vul jouw gegevens in en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug. *Verplicht veld.

  *verplicht veld

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  Wij staan voor je klaar!

  Heb je vragen of liever direct contact? Bel ons dan op: 0800-0428 .

   Fijn dat u klant wilt worden bij Voldaan! Wij helpen je graag met het verkopen van jouw eerste factuur. Vul hieronder jouw gegevens in en wij nemen binnen 24 uur contact met je op.

   *verplicht veld

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
   Wij zijn zuinig op jouw privacy. Lees ons Privacy Statement