Klachten

We doen ons best om jou als ondernemer altijd goed van dienst te zijn, met jouw feedback wordt ons bedrijf beter.

Klachtenprocedure Voldaan

Voldaan streeft ernaar om je zo goed mogelijk te helpen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet tevreden bent over onze diensten. In dit geval kun je bij ons een klacht indienen.

Hieronder vind je een uitleg over de wijze waarop je een klacht kunt indienen, met daarbij de procedure en de tijdslijnen.

Klacht indienen

Je kunt de klacht indienen bij jouw contactpersoon binnen Voldaan óf bij het Operations team.
Dit kan per telefoon op 085 – 4017964 of per e-mail info@factuurvoldaan.nl

Indien je jouw klacht per brief wenst te sturen, kan dat naar het volgende adres:

Voldaan Factoring B.V.
Hambakenwetering 5
5231 DD ‘s- Hertogenbosch

Behandeling van de klacht en termijnen

Binnen één week na het indienen van je klacht ontvang je van Voldaan een ontvangstbevestiging, waarna de klacht in behandeling wordt genomen. Uiterlijk vier weken vanaf de datum van de ontvangstbevestiging reageert Voldaan inhoudelijk op de klacht. Indien wij je om extra informatie vragen (die nodig is voor de behandeling van de klacht), wordt de termijn van vier weken verlengd met de termijn die nodig is om de informatie aan te leveren.

Waar je op moet letten

Om zo snel mogelijk met een reactie op de klacht te komen, verzoeken wij je om de klacht zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en kopieën van eventuele relevante documenten toe te sturen. Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe sneller en beter wij de klacht kunnen beoordelen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid)

Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen en deze niet heeft geleid tot een aanvaardbaar resultaat of omdat Voldaan niet inhoudelijk op je klacht heeft gereageerd binnen een termijn van vier weken na de ontvangstbevestiging, dan kun je de klacht rechtstreeks voorleggen aan het Klachtenloket Alternatieve Financiering bij het KiFid. In het “Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid)- Geschillen alternatieve financiering” staan het proces, doorlooptijd en de voorwaarden beschreven.

De klacht wordt door het KiFid alleen in behandeling genomen als deze voldoet aan de criteria die door het KiFid in haar reglement zijn vastgesteld.

Meer informatie hierover is te vinden op: www.kifid.nl

 

Contact

Vragen over onze service?

Wij helpen je graag verder.

Contact

Menu

Klant worden Inloggen