Terug naar kennis overzicht

Vakantiegeld uitbetalen: hoeveel en wanneer?

In deze blog

Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis: het uitbetalen van vakantiegeld. Werknemers kijken er naar uit, maar voor ondernemers is het een extra kostenpost waar ze vooraf goed rekening mee moeten houden. Ben je benieuwd of vakantiegeld uitbetalen verplicht is? Denk je eraan om maandelijks vakantiegeld uit te betalen, maar weet je niet of dat kan? Hieronder lees je daar meer over.

Wat is vakantiegeld?

Iedereen die in loondienst werkt, ontvangt vakantiegeld. Vakantiegeld is een toelage die bedrijven jaarlijks uitbetalen aan medewerkers om de kosten voor een vakantie of uitgaven in hun vrije tijd te dekken. Dit komt dus bovenop het normale salaris. De wettelijke term voor vakantiegeld is vakantiebijslag, maar de toelage staat beter bekend als vakantiegeld of vakantietoeslag.

Vakantiegeld, op een rijtje:

  • Meestal 8 procent van het bruto jaarsalaris
  • Meestal in mei of juni uitbetaald
  • Is een recht van de werknemer (tenzij er een andere afspraak gemaakt is in de arbeidsovereenkomst of de cao)
  • Valt onder belastbaar inkomen (en onder loonbelasting)

Hoeveel vakantiegeld moet je als bedrijf uitbetalen?

De regels voor het uitbetalen van vakantiegeld staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het vakantiegeld is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Dat is wettelijk bepaald. Betalingen zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld. Is er sprake van een cao? Dan gelden de regels die in de cao staan.

Hoeveel vakantiegeld moet je uitbetalen bij ziekte?

Ook zieke medewerkers hebben recht op vakantiegeld. Zij bouwen nog steeds 8% vakantiegeld op. Overigens bestaan hierover vaak misverstanden, zowel bij werkgevers als werknemers.

Geen vakantiegeld uitbetalen, mag dat?

Ben je ondernemer en heb je werknemers in dienst? Dan ben je verplicht om één keer per jaar vakantiegeld uit te betalen. Houd er dus rekening mee dat dit een jaarlijkse kostenpost is.

Let op: als je het vakantiegeld niet op tijd betaalt, dan kunnen medewerkers juridische stappen zetten. Laat je het tot een rechtszaak komen en verlies je? Dan moet je als ondernemer niet alleen het vakantiegeld alsnog betalen, je betaalt mogelijk ook een boete en de kosten voor het juridisch proces.

Op de website van de Kamer van Koophandel lees je meer over het (te laat) uitbetalen van vakantiegeld.

Wanneer moet je vakantiegeld uitbetalen?

Het vakantiegeld moet elk jaar uiterlijk in juni uitbetaald worden. De meeste bedrijven kiezen ervoor om het vakantiegeld in mei uit te betalen.

Vakantiegeld maandelijks uitbetalen, mag dat?

Vind je het niet prettig om ineens een relatief groot bedrag te betalen, dan vraag je je misschien af of je het vakantiegeld maandelijks mag uitbetalen. Dat begrijpen we, de uitbetaling van vakantiegeld kan een behoorlijke aanslag zijn op de liquiditeit. Bovendien is dit een goede keus als je veel verloop in personeel hebt. Goed nieuws, maandelijks uitbetalen mag, maar alleen als dit expliciet in het arbeidscontract is opgenomen. Sommige medewerkers vinden dit ook fijn, omdat ze dan zelf kunnen kiezen wanneer ze een vakantie boeken (en niet hoeven te wachten op het vakantiegeld).

Mag je vakantiegeld later uitbetalen?

Als werkgever mag je de uitbetaling van de vakantietoeslag niet zomaar uitstellen. Wil je het vakantiegeld, om welke reden dan ook, toch later betalen? Dan heb je schriftelijke toestemming van de werknemer nodig. Dit akkoord moet dan als aanvulling in het arbeidscontract opgenomen worden.

Mag je vakantiegeld eerder uitbetalen?

Vraagt jouw medewerker eerder om vakantiegeld? Dan mag je als werkgever het vakantiegeld eerder uitbetalen. Je hoeft hier echter geen gehoor aan te geven. Zorg er voor dat de afspraken altijd goed op papier staan. Dan kan hier geen verwarring over ontstaan.

Vakantiegeld uitbetalen bij einde contract

Bij het einde van een dienstverband staat er vaak nog een bedrag aan opgebouwd vakantiegeld open. Dit is een bedrag naar rato en is afhankelijk van het aantal maanden dat de medewerker heeft gewerkt nadat het laatste vakantiegeld is uitbetaald. De werkgever moet het vakantiegeld bij de eindafrekening uitbetalen. Deze regels gelden ook wanneer een werknemer wordt ontslagen.

Vakantiegeld uitbetalen met behulp van factoring

Voor veel ondernemers kan het uitbetalen van vakantiegeld in mei of juni een probleem zijn. Bezorgt het vakantiegeld jou als ondernemer kopzorgen? Maak dan gebruik van factoring. Er is namelijk een grote kans dat je geld nog vastzit in facturen die nog niet voldaan zijn. Door jouw facturen te verkopen aan een factoringbedrijf zoals Voldaan, worden jouw facturen direct uitbetaald. Het grote voordeel? Jij beschikt direct over een gezonde cashflow waardoor je het vakantiegeld van jouw medewerker(s) zonder problemen uit kunt betalen.

Vakantiegeldpotje voor zzp’ers

Als zzp’er moet je zelf voor je vakantiegeld zorgen. Een spaarpotje maken voor je vakantie, is dus geen slecht idee. Ook voor zzp’ers kan factoring uitkomst bieden. Je hoeft dan niet te wachten tot die ene grote klant uitbetaalt, maar kunt meteen op zoek naar een mooie bestemming voor je geld. Of dat een reis is of een nieuw avontuur voor jouw bedrijf!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Vragen over onze service?

Wij helpen je graag verder.

Contact

Menu

Klant worden Inloggen