Terug naar kennis overzicht

Alles over vennootschaps- belasting

Niemand heeft graag onverwachts een goedgevulde blauwe envelop op de deurmat, toch? Voor ondernemers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van belastingregels en -verplichtingen. In deze blog lees je meer over de vennootschapsbelasting (vpb). Je leest niet alleen wat vpb is, maar ook wanneer je dit moet betalen en hoe je berekent hoeveel vpb je moet betalen.

In deze blog

Niemand heeft graag onverwachts een goedgevulde blauwe envelop op de deurmat, toch? Voor ondernemers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van belastingregels en -verplichtingen. In deze blog lees je meer over de vennootschapsbelasting (vpb). Je leest niet alleen wat vpb is, maar ook wanneer je dit moet betalen en hoe je berekent hoeveel vpb je moet betalen.

 

Wat is vennootschapsbelasting?

Je betaalt vpb als je een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv) hebt. Maar soms moeten ook stichtingen en verenigingen vpb betalen. De vennootschapsbelasting is de belasting die wordt geheven over de belastbare winst in een boekjaar. Het boekjaar is vaak hetzelfde als een kalenderjaar. Houd er rekening mee dat het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting gelijk moet zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

 

Welke bedrijven betalen vpb?

Zoals gezegd betalen nv’s en bv’s vennootschapsbelasting. Maar ook andere rechtsvormen kunnen verplicht zijn om deze belasting te betalen. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Verenigingen
  • Stichtingen
  • Coöperaties

 

Wanneer betaal je als vereniging, stichting of coöperatie vpb?

Of je als vereniging, stichting of coöperatie vennootschapsbelasting betaalt, is afhankelijk van de winst die je maakt en in hoeverre je een ‘onderneming’ bent. Kort gezegd kun je zeggen dat je vennootschapsbelasting moet betalen als je een winstoogmerk hebt, je deelneemt aan economisch verkeer en je een duurzame onderneming met arbeid en kapitaal hebt. Soms kun je met je onderneming vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. De vrijstelling geldt bij een winst lager dan 15.000 euro. Lees hier meer over de voorwaarden voor vrijstelling.

Wet Vpb

 

De Wet vennootschapsbelasting (Wet Vpb) is een Nederlandse wet en bestaat sinds 1969. De wet omvat een aantal hoofdstukken zoals verrekening van verliezen, wijze van heffing en aanvullende regelingen. In de wet staat hoe de belastbare winst moet worden berekend en welke aftrekposten en uitzonderingen er gelden om de belastingdruk te verminderen.

Naast bovenstaande kun je in de wet ook dit terugvinden:

  • De aangifte- en betalingsverplichting
  • De hoogte van de belastingtarieven

 

Meer lezen over deze wet? Op deze website vind je de hele wettekst van de wet vennootschapsbelasting.

 

Aangifte vennootschapsbelasting

Zoals gezegd doe je de aangifte voor vennootschapsbelasting aan het einde van je boekjaar.Als je een gebroken boekjaar hebt, dan doe je aangifte binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar. Je kunt de aangifte vpb indienen op het ondernemersportaal van de Belastingdienst. Tot een omzet van 12 miljoen euro per jaar mag je de aangifte zelf insturen.

 

Wanneer doe je aangifte vennootschapsbelasting?

 

Als ondernemer met een nv of bv ben je dus verplicht om aangifte vennootschapsbelasting te doen. Hiervoor krijg je een voorlopige aanslag met een uiterste betaaldatum. Maar ook als je geen voorlopige aanslag hebt ontvangen, ben je verplicht om aangifte te doen. Is jouw boekjaar hetzelfde als een kalenderjaar? Dan moet je de aangifte vennootschapsbelasting voor 1 juni van het volgende kalenderjaar doen. Voor gebroken boekjaren gelden zoals eerder vermeld andere regels.

 

Uitstel aangifte vennootschapsbelasting

 

Doe je niet op tijd aangifte van vennootschapsbelasting, terwijl je hier wel toe verplicht bent? Dan kan hier een boete tegenover staan. Heb je uitstel nodig voor het doen van aangifte? Dit kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Uitstel aanvragen voor de aangifte vennootschapsbelasting kan zowel digitaal als via een (uitgeprint) formulier.

 

Belastingrente vpb

 

In sommige gevallen betaal je belastingrente bij de vpb. Deze rente betaal je over het bedrag dat je aan vennootschapsbelasting moet betalen. Maar wanneer betaal je nou wel of geen belastingrente? Je betaalt wel rente als de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Doe je vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte en neemt de Belastingdienst de aangifte ongewijzigd over? Dan betaal je geen rente. Dit is ook het geval als je vóór 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt.

 

Voorkom problemen met factoring

 

Wil je een hoge rente of (verzuim)boetes voorkomen? Houd alle termijnen van de Belastingdienst dan goed in de gaten. Als uitstel niet verleend wordt of je liever niet om uitstel vraagt, kun je factoring overwegen. Door je facturen te verkopen aan Voldaan heb je binnen 24 uur extra geld op je rekening. Bij Voldaan profiteer je van een aantal voordelen:

 

  • Aanmelden gaat snel en eenvoudig
  • Je bepaalt zelf hoeveel facturen je verkoopt en wanneer
  • Je hebt altijd inzicht in de kosten
  • Je zit nergens aan vast: het contract is dagelijks opzegbaar

 

Verliesverrekening vpb

 

Bij de Vennootschapsbelasting mogen verliezen uit het ene jaar verrekend worden met de belastbare winst uit een ander boekjaar. Dit wordt verliesverrekening vpb genoemd. Het verlies uit een bepaald jaar wordt op twee manieren verrekend:

 

Carry back vpb:

Het verlies wordt met de belastbare winst uit het voorgaande jaar verrekend. Dit wordt ook wel achterwaartse verliesrekening genoemd.

 

Carry forward vpb:

Het verlies wordt met de winsten van de komende jaren verrekend. Dit wordt ook wel voorwaartse verrekening genoemd.

 

In principe wordt het verlies eerst met de winst uit het voorgaande jaar verrekend en dan pas met de toekomstige winsten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de vennootschapsbelasting en wil je weten wat Voldaan voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op.

Contact

Vragen over onze service?

Wij helpen je graag verder.

Contact

Menu

Klant worden Inloggen