Terug naar kennis overzicht

Wanneer moet ik bijzonder uitstel terugbetalen?

In deze blog

Bijzonder uitstel van de Belastingdienst, hoe zit dat?

 

Veel ondernemers hadden het moeilijk tijdens de coronacrisis. Om hen door deze lastige periode heen te helpen, konden zij een beroep doen op bijzonder uitstel van de Belastingdienst. Daardoor kregen ondernemers even wat ademruimte. Deze regeling gold van 12 maart 2020 tot 31 maart 2022. Benieuwd wat je moet doen als je belastingschuld nog niet is betaald? Wil je meer weten over de betalingsverplichtingen bij bijzonder uitstel? Dat lees je hieronder.

 

Wat is bijzonder uitstel precies?

Veel bedrijven kregen betalingsproblemen vanwege de coronacrisis. Daarom konden ze bij de Belastingdienst bijzonder uitstel voor verschillende belastingen aanvragen. Hierdoor hadden ze financieel wat meer ruimte. De bedrijven moesten wel aangifte blijven doen.

 

Terugbetalen van belastingschuld bijzonder uitstel

Een aanvraag voor bijzonder uitstel indienen kon tot 31 maart 2022. Ondernemers krijgen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld terug te betalen. Dit noemen we een betalingsregeling. Als je eerder kan of wil afbetalen, dan is dat natuurlijk mogelijk. De looptijd wordt dan korter, je bent dus eerder van je schuld af.

 

Hoe werkt de regeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel?

Je hebt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om je belastingschuld af te betalen. Zoals je hierboven kunt lezen, noemen we dit een betalingsregeling. Je krijgt hierover een brief van de Belastingdienst (met daarin het rekeningnummer waar het bedrag aan overgemaakt moet worden, het betalingskenmerk en meer details over de regeling).

Je betaalt in die periode:

  • Iedere maand een vast bedrag
  • Een deel daarvan is zogenaamde invorderingsrente

 

Je kunt de termijnbedragen zelf overmaken naar de Belastingdienst. Wil je er liever geen omkijken naar hebben? Maak er dan een periodieke overboeking van. Het bedrag wordt dan elke maand automatisch overgemaakt.

Wat is de invorderingsrente bij bijzonder uitstel?

Zoals de naam al aangeeft, is invorderingsrente de rente die jij betaalt voor een invordering van de Belastingdienst. Invorderingsrente wordt gehanteerd als je te weinig of niet op tijd de belastingaanslagen betaalt. Maar deze rente geldt dus ook als je uitstel hebt gekregen van betaling, zoals bij bijzonder uitstel van belasting het geval is. De invorderingsrente gaat in op de eerste dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag dat je betaalt.

 

Het rentepercentage dat gehanteerd wordt, is geregeld in de wet. De Belastingdienst rekent voor de berekening van de invorderingsrente verschillende percentages. De invorderingsrente van 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 is verlaagd vanwege de coronapandemie. Dit percentage was in die periode niet de tot dan toe gehanteerde 4%, maar tijdelijk 0,01%.

Vanaf 1 juli 2022 is de invorderingsrente in stapjes verhoogd, totdat het uiteindelijk (1 januari 2024) weer op het oude niveau zal zijn, namelijk 4 procent. Wil je hier meer over lezen en een voorbeeld zien? Kijk dan hier voor een rekenvoorbeeld en de termijnbedragen.

 

Zijn er voorwaarden verbonden aan de betalingsregeling voor bijzonder uitstel?


Jazeker. Allereerst moet je vanaf 1 oktober 2022 dus weer op de reguliere manier voldoen aan je betalingen. Daarnaast moet je de termijnen van de betalingsregeling op tijd betalen.

 

Ik kan de termijnbedragen niet betalen, wat is er mogelijk?

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid in het leven geroepen om drie aanpassingen aan te vragen. Dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze opties zijn er:

Betaal per kwartaal in plaats van per maand.

Las een betaalpauze in. Je kunt als ondernemer een keer een pauze inlassen van maximaal een half jaar (zes aaneengesloten maanden/twee aaneengesloten kwartalen). Je stopt dan even met betalen.

Verlengen van de afbetalingsperiode. Je kunt de regeling verlengen naar maximaal zeven jaar (84 maanden). Dit kan alleen als je een betalingsregeling hebt voor een totale schuld van 10.000 euro of meer.

 

Wil je hier gebruik van maken? Je leest hier meer over de aanpassing van deze betalingsregeling door bijzonder uitstel.

 

Wat gebeurt er met het bijzonder uitstel als ik stop met mijn bedrijf?

Besluit je om te stoppen met de onderneming? Dit betekent helaas niet dat de schuld vervalt. Het bijzonder uitstel loopt dan gewoon door. Ook dan heb je zestig maanden de tijd om je schuld te betalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om deze belastingschuld (voor een deel) kwijt te schelden. Je leest hier meer over kwijtschelden.

 

Ingaan nieuwe betalingsverplichtingen

Vanaf 1 april 2022 moeten alle ondernemers voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen. Dit betekent dat:

  • Je alle belastingen waarvoor je op of na 1 april 2022 aangifte doet weer op tijd moet betalen.
  • De betalingsaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 lag ook betaald moeten worden. Het bijzonder uitstel geldt hiervoor niet meer.

 

Als je een belastingaanslag krijgt, staat hierop altijd de uiterste betaaldatum. Lees hier meer over de nieuwe betalingsverplichtingen bij de Belastingdienst.

 

 

Invloed van bijzonder uitstel op solvabiliteit

Als je een zakelijke financiering aanvraagt, dan krijg je vaak de vraag hoe het is gesteld met je solvabiliteit. Dit is de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Bijzonder uitstel heeft een negatief effect op je solvabiliteit. Dit heeft invloed op je huidige en toekomstige leningen. Financiers (zoals banken) zien dit namelijk als een hoger risico. Het gevolg? De bank of de financier kan een hoger rentepercentage vragen.

 

Je solvabiliteit verhogen

Wil je je solvabiliteit verbeteren? Er zijn manieren om dat voor elkaar te krijgen. Dit doe je door het vreemde vermogen te verlagen en/of het eigen vermogen te verhogen. Dit kun je op de volgende manieren doen:

  • Je winst verhogen. Dit doe je bijvoorbeeld door je vaste lasten te verlagen, kritisch te kijken naar je inkomsten en uitgaven, of door je prijzen te verhogen.
  • Je werkkapitaal verkleinen. Dit is het geld dat vastzit in je bedrijf, denk bijvoorbeeld aan facturen die openstaan.

Je solvabiliteit verhogen door goed debiteurenbeheer

Je kun je solvabiliteit dus verbeteren door ‘bovenop’ je facturen te zitten. Maar dat kost tijd en energie. Wil je er geen omkijken naar hebben maar wél een betere solvabiliteit? Dan kun je je factuur verkopen via Voldaan.

Verkoop je factuur (factoring)


Je hebt dan ook meteen meer geld om aan de verplichtingen voor bijzonder uitstel te voldoen. Want je wil vast zo snel mogelijk deze belastingschuld achter je laten. Hoe het werkt? Je verkoopt je factuur aan Voldaan en binnen 24 uur staat het geld op je rekening. Wil je nu je rekening verkopen? Lees hier meer over de factoring van Voldaan.

 

 

 

Contact

Vragen over onze service?

Wij helpen je graag verder.

Contact

Menu

Klant worden Inloggen